Feestpoppen voor speciale gelegenheden | Huur snel een opblaasbare Abraham of Sarah pop om teleurstelling te voorkomen!

HOME        ASSORTIMENT         INFORMATIE        FOTOALBUM        ONLINE RESERVEREN        CONTACT

 

Algemene huurvoorwaarden 
 
 • De huurder dient zich te legitimeren aan de hand van een geldig Nederlands legitimatiebewijs. Tevens dient de huurder een kopie mee te nemen van het legitimatiebewijs.  
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal,vermissing of andere oorzaken zijn voor rekening van de huurder. Indien er aan het gehuurde object schade is ontstaan, dient u dit direct bij ons te melden.
 • De huurovereenkomst gaat in bij het afhalen van het opblaasfiguur. Op dat moment dient u de huurprijs en borg contant te betalen.
 • Bij het te vroeg retour bezorgen van het gehuurde object, wordt geen restitutie verleend voor de resterende huurtermijn. Verhuurder verleent ook geen restitutie indien het verhuurde object niet gebruikt kan worden door omstandigheden die te wijten zijn aan huurder. Verhuurder verwijst hiervoor naar de productinformatie cq. afmetingen op de website.
 • U word geacht passende maatregelen te treffen om schade wegens bijv. storm, sneeuw of vandalisme aan het gehuurde object te voorkomen. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde object op een andere manier te bevestigen dan met de door de verhuurder meegeleverde materialen. Tevens is het niet toegestaan het gehuurde object te verhuren aan derden.
 • De huurder kan de huurtermijn na afloop van de huur periode verlengen (in overleg). Men moet er wel rekening mee houden dat dit niet altijd mogelijk is, omdat een andere huurder het object al weer gereserveerd zou kunnen hebben.
 • Na de huurperiode brengt u het gehuurde object op de afgesproken dag/tijd weer retour.
 • Bij te laat retourneren bereken wij een boete; deze boete bedraagt € 25 per dag.
 • Het gehuurde object dient compleet, schoon, droog en netjes (klein) ingepakt en in originele staat retour gebracht te worden.
 • Bij vermissing en/of schade van haringen, spandoek, transporttas, blower, en de rest van onze producten verekenen wij dit met de borg.
 • Zorg altijd voor een 220 v aansluiting met randaarde. Zet het opblaas figuur niet nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken.
 • Zet het opblaasfiguur niet neer naarst of op plekken waar het kan beschadigen, te denken valt aan dakgoten, bomen, hekwerken en andere scherpe voorwerpen.
 • Zorg voor een schone ondergrond bij het opzetten en afbreken. Het is niet toegestaan opblaasfiguren te beplakken en/of te beschrijven.
 • Huurder kan Verhuurpoint op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze opblaasfiguren.
 • De bijbehorende blower dient u apart van de transporttas te vervoeren.
 
 
 
    

U bevindt zich hier:
Algemene huurvoorwaarden

 

 

 

 

Snelmenu:           Opblaasfiguur Abraham             Opblaasfiguur Echtpaar
Opblaasfiguur Sarah Opblaasfiguur Pensioen

 

 Verhuurpoint Hilversum © 2015   |   Algemene huurvoorwaarden